Båden er klar igen efter syn

Så er vi tilbage i Helsingør efter endt syn og kølhaling .
Der er pladser i weekenderne i maj måned samt en del hverdag ring for info

Fiskeriet skulle forsat være rigtigt godt Hornfisken er kommet, samt torsk, sej og der er også gang
i fiskeriet efter fladfisk.

Kom ud og nyd det gode vejr på sundet og fang en frisk fisk

 

Der er lidt pladser lørdag morgen

Vi har nedlagt kalender da der går meget arbejde med at holde den opdateret.
Jeg vil istedet bruge nyheds siden hvis vi mangler folk på specielle ture.
Der er stadig fint fiskeri, tirsdag den 1-4-14 fik vi ok med torsk op til 6,8 kg
Vi sejler på langfredag og skærtorsdag fra 8-14